URZ?D GMINY
RADA GMINY
GOPS SZEMUD
SO?ECTWA
GMINA
PRAWO LOKALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYBORY
INNE
charakterystyka gminy

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 176,57 km2, składa się z 22 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest Szemud.

 
   
 
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
URZĘDU GMINY SZEMUD

 
 
 
 
loguj

.:: RADA GMINY ::.


Przewodnicz?cy Rady Gminy

Grzegorz Lasowski

Tel. 676 - 44 - 40

Dy?ury Prezydium Rady Gminy
Przewodnicz?cy Rady
- codziennie po wcze?niejszym umówieniu si? telefonicznym -
nr tel. 601 711 181

Wiceprzewodnicz?cy Rady
- w drugi i 4 czwartek miesi?ca w godz. od 12.00 do 14.00 -
nr tel. 508 344 199

Sk?ad osobowy Rady Gminy Szemud

1. Czarnowski Ireneusz
?ebno
2. Haase Tadeusz
Dobrzewino
3. Hoppa Witold
Kielno
4. Kowalewski Leszek
Kamie?
5. Lasowski Grzegorz
Szemud  
6. Lewa?czyk Czes?aw
?ebno
7. Mach Kazimierz
Bojano
8. Milewczyk Pawe?
Szemud
9. Nawrocki Jacek
Bojano
10. Okrój Wiktor
Koleczkowo
11. Polaszek Zdzis?aw
Donimierz
12. Perz Aleksandra
Bojano
13. Sikora Ryszard
Cz?stkowo
14. St?pka Maciej
R?biska
15. Tomys Ryszard
Przetoczyno

KLUBY  RADNYCH

Sk?ad osobowy

Klubu Radnych WSPÓLNOTA SAMORZ?DOWA GMINY SZEMUD

 1. Lasowski Grzegorz - przewodnicz?cy Klubu  Szemud
 2. Kowalewski Leszek  Kamie?
 3. Lewa?czyk Czes?aw  ?ebno
 4. Milewczyk Pawe?  Szemud
 5. Okrój Wiktor  Koleczkowo
 6. Polaszek Zdzis?aw  Donimierz
 7. Ryszard Sikora  Cz?stkowo
 8. Tomys Ryszard  Przetoczyno

 

 
 
Biuro Obs?ugi Rady Gminy

 
Barbara Rzeszewicz
kierownik
                                                                
Pok. nr 3
Tel. 676 - 44 - 55 
 
Biuro czynne codziennie w godzinach pracy Urz?du
 
e-mail:
br@szemud.pl